Personeelsleden van Agentschap voor Natuur en Bos mogen wapenstok bij hebben - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Personeelsleden van Agentschap voor Natuur en Bos mogen wapenstok bij hebben


Sommige personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos mogen wapens dragen. Denk maar aan de boswachters die de strijd aanbinden met stropers of jagers zonder jachtverlof. Een wijzigingsbesluit van 3 april 2009 breidt hun standaardwapenuitrusting uit met een telescopische wapenstok.

Niet voor iedereen
Bij het ANB mogen alleen de personeelsleden die belast zijn met toezichts- of opsporingsbevoegdheden, wapens dragen. Het type wapen hangt dan ook nog eens af van de precieze taken van het personeelslid.
Vroeger had iedere boswachter zijn wapen, maar sindsdien hebben de meeste boswachters zich gespecialiseerd in niet-politionele taken. Zij hebben hun dienstwapen moeten inleveren. Van de 161 boswachters die in 2008 waren aangesteld, hadden nog slechts 30 personen een dienstwapen.

Wapenuitrusting
De wapenuitrusting van een boswachter of milieu-inspecteur die instaat voor toezicht en opsporing, bestond tot nu uit:
1) een halfautomatisch pistool, kaliber 9mm Parabellum (9 mm Luger, 9 x 19mm);
2) een geweer met gladde lopen, van ten minste het kaliber 20 en ten hoogste het kaliber 12; en
3) een spuitbus met antiagressiegas, beter bekend als een ‘pepperspray’.

Het besluit van 3 april breidt die uitrusting uit met een vierde type wapen: de telescopische wapenstok.
Een telescopische wapenstok is een uitschuifbare, moderne versie van de beter bekende “matrak”.

Opleiding
Het agentschap mag de wapenuitrusting alleen toevertrouwen aan personen die daarvoor een opleiding hebben gevolgd. De opleiding bestaat onder meer uit schietoefeningen. Het hoofd van het agentschap kan een personeelslid vrijstellen van schietoefeningen om gezondheidsredenen, of om twee nieuwe redenen. Namelijk wanneer het personeelslid kan bewijzen dat hij al een vergelijkbare opleiding in het hanteren van het geweer heeft gevolgd. En wanneer de ambtenaar kan bewijzen dat hij al voldoende ervaring heeft in het hanteren van een geweer.

Alle personeelsleden die wapens mogen dragen, moeten geregeld een vervolmakingscursus volgen. De leidende ambtenaar kan vanaf nu ook vrijstelling verlenen voor de schietoefeningen die verbonden zijn aan die bijkomende opleidingen. Het besluit vereist in dat geval niet dat het personeelslid gezondheidsredenen, andere opleidingen of voldoende ervaring bewijst.

In werking
Het besluit dat de wapenuitrusting van de ANB-ambtenaren aanvult met een wapenstok, treedt in werking op 15 mei 2009.

Carine Govaert

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 tot bepaling van de wapens die tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van wapens

Afkondigingsdatum : 03/04/2009
Publicatiedatum : 05/05/2009